Commercieel Monumenten en historisch stucwerk

Archeologisch museum

Archeologisch museum

Dit 16e-eeuwse monument, gebouwd als graanbeurs en graanopslag van de stad en later gebruikt als herberg, is na de uitbreiding en restauratie van 2011 in gebruik genomen als gemeentelijk archeologisch museum.

Voor de restauratie is het pleisterwerk op de stenen rondom de  kozijnen verwijderd. Beschadigde en verloren gegane stenen werden vervangen door nieuwe exemplaren van een lokale fabriek die nog volgens dezelfde productiemethode werkte.

De tint van de stenen van de nieuwbouw is aangepast met een halftransparante dry brush kalkverf om het contrast te verminderen met de stenen van de oudbouw.

Het metselwerk is opnieuw gevoegd en de onderliggende pleisterlaag is opnieuw aangebracht waarbij een hydraulische kalkmortel met lokaal zand is gebruikt die ter plaatse is gemengd. De raaplaag is afgedekt met een tweelagen fresco kalkpleister.

Veel delen van de funderingsstenen in de gevel en ontbrekende delen van pilaren in de binnenpatio zijn ook hersteld met een kalkdeeg mix en minerale pigmenten.


Project type: Commercieel Restauratie
Locatie: Baza, Granada, Spanje
Grootte: 200 m2

Commercieel - Archeologisch museum, Voorgevel
Voorgevel - Het tweelagen fresco pleister, steen en voeg restauratie aan de 16e-eeuwse voorgevel van het museum.
Commercieel - Archeologisch museum, Onbedekte steen en raaplaag
Onbedekte steen en raaplaag - Staat van de originele stenen en raaplaag, na het verwijderen van de pleisterlagen van eerdere aanpassingen.
Commercieel - Archeologisch museum, Baksteen en pleisterwerk
Baksteen en pleisterwerk - Twee-lagen fresco stucwerk, steen- en voegrestauratie.
Commercieel - Archeologisch museum, Raaplaag en steen
Raaplaag en steen - Voor restauratie.
Commercieel - Archeologisch museum, Fresco pleister en steen
Fresco pleister en steen - Raaplaag en fresco afwerklaag en graniet stenen na reconstructie.
Commercieel - Archeologisch museum, Granieten kolomvoet
Granieten kolomvoet - Reconstructie van gebroken linkerbovenhoek van een granieten kolom in de patio.
Commercieel - Archeologisch museum, Marmeren kolom
Marmeren kolom - Reconstructie van de voet van een marmeren kolom in de patio.
Commercieel - Archeologisch museum, Marmeren kolom
Marmeren kolom - Reconstructie van de gebroken hoek van de voet van de kolom in de patio.

Monumenten en historisch stucwerk

Artisan Stucco heeft ruime ervaring met het restaureren van originele pleisters in historische monumenten.

We hebben ervaring met grootschalige restauratieprojecten en hebben met succes grote ingrepen in belangrijke historische gebouwen uitgevoerd.

We gebruiken alleen materialen van de hoogste kwaliteit die perfect verenigbaar zijn met en respect hebben voor de originele materialen die in het historische gebouw zijn gebruikt in termen van hechting, ademend vermogen en elasticiteit.

  • 2024 © Artisan Stucco & Ceramics