Restauratie Monumenten en historisch stucwerk

Madrasah Paleis

Madrasah Paleis

Het Madrasah Paleis, een van de meest emblematische gebouwen in Granada, dateert van de 13e eeuw en is in de 16e eeuw in barokstijl herbouwd. Deze voormalige koranschool is nu onderdeel van de Universiteit van Granada.

Bij de restauratie van 2010 was Artisan Stucco verantwoordelijk voor het pleisterwerk. Het aangetaste originele pleisterwerk moest geheel vervangen worden, waarbij de originele fresco schilderingen bewaard moesten blijven.

De raapmortel van gehydrateerde kalk en lokaal calciumcarbonaat zand werd ter plaatse gemixt en in een dikte van 1 tot 5 cm opgebracht op het metselwerk. Over de basislaag is een afwerklaag aangebracht bestaande uit een drie lagen fresco pleisterwerk van gerijpte kalk met marmerzand in verschillende korrelgrootte.


Project type: Restauratie
Locatie: Granada, Spanje
Grootte: 2.000 m2

Restauratie - Madrasah Paleis, Gebedsruimte en mihrab
Gebedsruimte en mihrab - Deze spectaculaire 13e eeuwse gebedsruimte in het Madrasah Paleis is de enige kamer die bewaard is gebleven van het oorspronkelijke gebouw. Te mooi om te worden vernietigd toen het in de 17e eeuw werd omgevormd tot een barok stadhuispaleis. Zelfs de mihrab, die de richting van Mekka aangeeft, is bewaard gebleven. Nadat het gesneden pleisterwerk volledig was gerestaureerd, heeft Raquel al het pleisterwerk van de muren en de mihrab gerestaureerd.
Restauratie - Madrasah Paleis, Gebedsruimte
Gebedsruimte - Nieuw vervangen fresco stucwerk, grenzend aan het originele sierpleisterwerk.
Restauratie - Madrasah Paleis, Trap en gewelf
Trap en gewelf - Het bepleisteren van zo'n grote hoge muur in één dag, met respect voor de originele sierpleister van de gewelven, was een uitdagend werk dat veel planning en organisatie vergde.
Restauratie - Madrasah Paleis, Detail van origineel fresco
Detail van origineel fresco - Sommige van de originele fresco's zijn bewaard gebleven. Om aan de criteria voor de restauratie te voldoen, moest de hele muur 3 mm onder het oorspronkelijke oppervlak worden gestuct.
Restauratie - Madrasah Paleis, Trappenhuis
Trappenhuis - Trappenhuisgewelf en raam.
Restauratie - Madrasah Paleis, Trappenhuis, bogen en patio
Trappenhuis, bogen en patio - Dit overzicht vanuit het midden van de trap geeft een idee van de complexiteit van de architectuur en de schaal van dit monument.
Restauratie - Madrasah Paleis, Herensalon
Herensalon - De herensalon (Salón de los caballeros) uit de 16e eeuw heeft een spectaculair polichromatisch Mudéjar-timmerwerkplafond dat zorgvuldig moest worden beschermd voordat de pleisterwerkzaamheden begonnen.
Restauratie - Madrasah Paleis, Patio
Patio - Zicht op de patio en het ablutiebad eronder.

Monumenten en historisch stucwerk

Artisan Stucco heeft ruime ervaring met het restaureren van originele pleisters in historische monumenten.

We hebben ervaring met grootschalige restauratieprojecten en hebben met succes grote ingrepen in belangrijke historische gebouwen uitgevoerd.

We gebruiken alleen materialen van de hoogste kwaliteit die perfect verenigbaar zijn met en respect hebben voor de originele materialen die in het historische gebouw zijn gebruikt in termen van hechting, ademend vermogen en elasticiteit.

Kalkstucwerk gevel

  • 2024 © Artisan Stucco & Ceramics